Hitta Snabbsök + Info här!


Ang nya Wendick-kurser! 

Klicka nedan för senaste informationen om våra planerade kurser och utbildningar.

Mer kursinfo!

Priser för våra material

För varje material köper ni en licens för er skola. Licensen gäller utan tidsbegränsning och för alla som jobbar på skolan.
I grundskolan baseras kostnaden per material på skolans storlek, normalt = antalet elever i F-6:

- Max 100 elever (F-6): 895 kr
- Max 200 elever: 995 kr
- Max 300 elever: 1.095 kr
- Max 400 elever: 1.195 kr
- Max 500 elever: 1.295 kr
- Fler än 500 elever: 1.395 kr

Undantag: 
RäkneTest-materialen har ett fast pris = 495 kr per del.

Förskoleklass-materialet baseras på antalet F-klasser på skolan:
- 1-2 F-klasser: 995 kr
- 3-4 F-klasser: 1.095 kr
- Fler än 4 klasser: 1.195 kr

För andra skolformer: 
Särskolor, centrala SU-grupper, högstadier, gymnasier, mindre SFI-enheter m fl kan ofta välja vår minsta licens ovan. Kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Se nedan för mer info om licenserna. Och kontakta oss gärna om du har frågor!

Wendick-modellen Språk

Wendick-modellen Matte

Gör så här!

- Välj aktuellt material ovan och klicka.
- Här hittar du olika alternativ, licenser, priser mm. 

Under fliken Provsidor hittar du provsidor för samtliga material. 

Välj rätt licens för materialen

 • Resp. material säljs med en användarlicens för angiven skola.
 • Kostnaden för ett material baseras på skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Licensstorleken avser alltså inte antalet användare, utan är ett jämförelsetal mellan olika skolor.
 • Skollicens 200 gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 300 gäller för en skola med högst 300 elever, osv.
 • Kostnaden för materialet "Förskoleklass" baseras dock på antalet F-klasser på skolan.
 • Några specialmaterial (som RäkneTest och olika Uppdateringar) har ett fast pris oavsett storlek.
 • Licensen är alltid en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicensen ger alla pedagoger på angiven skola användningsrätt till ett visst material för denna skolas behov.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Dröjsmålsränta och påminnelseavg. utgår vid sen betalning.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.

Beställ material och boka kurser här nedan!

Aktuella Wendick-kurser och utbildningar

Material: Wendick-modellen Språk

Del 1 - Förståelse

Del 2 - Automatisering

Material: Wendick-modellen Matte

Del 1 - Förståelse

Del 2 - Automatisering

Uppdateringar - för dig som har ett äldre Mattematerial!