Boka våra digitala Wendick-kurser i matte och svenska!

Fakta om Språkkursen

Filmbild

Wendick-kurs Språk är en digital kurs som baseras på föreläsningar + tillhörande powerpoint-bilder. 
Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som utvecklat samtliga Wendick-modellens språkmaterial.
Innehållet är uppdelat i två olika block: Kurs Intensivläs och kurs Språkljud.
Kurskostnad Språk: 695 kr/deltagare

Om Kurs 1 Intensivläs
Detta digitala kurspaket innehåller en kort introduktion + 6 st övergripande filmer på 8-42 min vardera. 

Intro: Bakgrund av Gunnel Wendick  (2 min)
Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min)
Del 2: Wendick-modellens Signum (12 min)
Del 3: Forskning och bakgrund (27 min)
Del 4: Material Intensivläsning (15 min)
Del 5: Metod individnivå (42 min)
Del 6: Metod gruppnivå, Uppsatser mm (35 min)

Visningstid: 2 tim 21 min

Kurs Intensivläs har fokus på metoden för Intensivläsning, de olika lässtrategierna och hur man jobbar på individ- och gruppnivå. Det rymmer också en redovisning av aktuell forskning, olika studier om IntensivLäsning och beprövad erfarenhet. 

Om Kurs 2 Språkljud
Ett digitalt kurspaket med 5 st filmer på 8-47 min vardera.

Intro: Bakgrund med Gunnel Wendick (2 min = samma film som i Kurspaket Intensivläs)
Del 1: Översikt Wendick-modellen (8 min = samma som i Kurspaket Intensivläs)
Del 2: Bakgrund Kartlägg Språk 2 (33 min)
Del 3: Material Språkljud Träning (13 min)
Del 4: Material Språkljud Utveckling (23 min)
Del 5: Metoder Utveckling/Träning (47 min)

Visningstid: 2 tim 6 min

Kurs Språkljud lägger fokus på de olika språkljudsmaterialen och hur man jobbar med dem. (Info för dig som har ett äldre material: Kartlägg Språk 1 hette tidigare Språkljud Test.)

NU! Alfabetisering som bonusfilm
Vi har utökat Språkkursen med en extra bonusfilm:

Alfabetisering - Läsinlärning för unga och vuxna 
Visningstid: 61 min


Total visningstid: 5 tim 28 min
Vi rekommenderar att du även tittar på demofilmerna för de material som känns relevanta!
_________________

Missa inte våra demofilmer!
Som en del av kursen föreslår vi att du också tar del av våra korta demofilmer, där Gunnel Wendick gör en kort presentation av innehåll och upplägg i resp. Wendick-material.

Obs! Dessa demofilmer finns tillgängliga även efter kursveckan. Du hittar dem kostnadsfritt under flikarna Provsidor och Filmer. __________________

Så här säger andra om våra kurser...

"Jag är mycket nöjd! Jag hann med allt som var viktigt för mig och de frågor jag haft har jag fått svar på i lärarhandledningen. Har kommit igång med individuell intensivläsning och ska nästa vecka starta upp i klass. Vi kommer att höra av oss eftersom flera av mina kollegor också vill gå kursen."

Katarina H, Sfi-lärare


"Jag tycker att det var en mycket bra föreläsning, otroligt tydlig och inspirerande. Kursen resulterade i att vi beställde tre nya material, som jag precis har börjat använda."

Malin L, lärare


"Filmerna går igenom materialet mycket grundligt och pedagogiskt. Jag känner mig mycket bättre rustad att använda materialet nu, efter att jag sett filmerna.

Sedan tjugo år jobbar jag som svensklärare på min gymnasieskola. De sista åren har jag sett en markant förändring till det sämre i elevernas läs- och skrivförmåga. Elever som kommer med bra betyg från högstadiet orkar knappt läsa en kort artikel från en dagstidning. Elever som inte har ortografisk läsning ljudar sig igenom längre ord. Ytterst få elever har en läslig handstil. De formar bokstäverna fel. De får skrivkramp om de ska skriva något längre texter. Något har hänt och det är faktiskt helt förfärligt att se denna utveckling.

Jag har letat efter ett material att använda för intensiv lästräning och är glad att jag hittat Wendickmodellen! I vår kommer jag att börja med några elever och träna i 6 veckor. Eventuellt kommer vi att göra det i en hel gymnasieklass årskurs 1."

 Marianne W, gymnasielärare i svenska


"Tack för en fantastiskt bra mattekurs och ett, vad det verkar, fantastiskt material. Jag är sååå glad att ha upptäckt detta! Jag har varit klasslärare i 20 år och kämpat med att hinna skapa egna övningsmaterial och testmaterial för att nå dit jag vill att barnen ska nå. Här finns allt klart och mycket är i banor jag själv varit inne på. Så härligt.
Jag skulle verkligen vilja köpa allt material till matten, men det tillåter inte ekonomin... Kan ni hjälpa mig att avgöra vilket material ska jag börja med att köpa in och sen i vilken ordning jag ska komplettera?"

Sara H, klasslärare/stödlärare


"Jag har arbetat med Intensivläsning under många år, på mitt sätt. Detta var precis den kurs jag behövde för att kunna jobba fullt ut med materialet som redan finns på vår skola.
Ett gediget och strukturerat material som gör skillnad för våra elever, oavsett bakgrund, som har det lite knackigt med sin läsning. Tack!"

Lisbeth L, speciallärare


"Filmerna har varit givande och väldigt bra och de har gett mig en djupare förståelse för hur jag ska arbeta med materialet. Jag är mycket nöjd med hela paketet, inkl extrafilmen om Alfabetisering. Det jag inte har blivit riktigt klar över är när jag eller pedagogerna ska avsluta träningen?"

Anna W, specialpedagog


"Filmerna var informationsrika och tydliga, och bra med många olika hänvisningar till forskning samt fortsatt läsning inom ämnet."

Emanuela S, förstelärare


"Det var en gedigen kurs och jag har delvis lärt mig ny kunskap och delvis blivit påmind om sådant som jag lärt för länge sedan. Kursen är bra strukturerad och det är bra med olika filmer – en del kortare och del längre, även om det ibland känns som om det blir lite repetition av vissa delar. Jag är också tacksam att det finns åhörarkopior att notera sina tankar på."

Johanna W, specialpedagog


"Kursdagarna fungerade mycket bra och på utvärderingen skrev deltagarna att de var mycket nöjda med kursen. Vi såg ett urval av filmerna och hade gruppdiskussioner där vi delgav varandra erfarenheter. Tack!"

Eva E,  Sfi-lärare


Nyhet: Wendick Matte analyserat i EU-projekt

Filmbild Matte

Örebro Universitet har i ett EU-projekt tillsammans med tre andra universitet i Europa arbetat fram kriterier för att analysera vilka material i matematik som fungerar inkluderande.

I den svenska delen analyseras Wendick Matte och används som exempel på ett inkluderande matematikmaterial:

Film 1: Kriterierna + Analys (ca 6 min)
Film 2: I klassrummet (ca 6 min)
Filmerna ingår även i kursen (se nedan).

Och här redovisas hela projektet: https://en.itm-europe.org/ 
_________________

Fakta om Mattekursen

I Kurspaket Matte utgår vi från forskning och beprövad erfarenhet om vikten av taluppfattning och automatisering av räkning.

Konkret går vi sedan igenom hur man kan jobba med förståelse och räkneflyt för att ge eleverna en stabil grund i ett ämne som många uppfattar som svårt. Vi tittar även på kartläggning av baskunskaperna i matematik - plus att vi tar upp Wendick Matte som ett inkluderande läromedel!

Föreläsare är specialpedagog Gunnel Wendick, som varit med om att ta fram alla mattematerialen i Wendick-modellen.
Kurskostnad Matte: f n 595 kr/deltagare.

Om Kurspaket Matte
Detta digitala grundpaket innehåller 6 st övergripande filmer på 8-53 min vardera. 

Intro: Bakgrund med Gunnel Wendick, 2 min
Del 1 Översikt Wendick-modellen, 8 min 
Del 2 Signum Wendick-modellen, 12 min 
Del 3 Bakgrund till matematikmaterialen, 28 min 
Del 4 Metod 1 Automatiserad räkning, 53 min 
Del 5 Kartläggning, 48 min 
Del 6 Metod 2 Automatiserad räkning, 43 min

Plus två EU-filmer om Wendick Matte:
Film 1: Kriterierna + Analys, 6 min
Film 2: I klassrummet, 6 min

Total visningstid (effektiv): 3 tim 26 min

Om inkluderande läromedel
I kursen länkar vi också till 2 st externa kortfilmer (se ovan) från ett EU-projekt om inkluderande läromedel i matematik. Wendick Matte analyseras där utifrån 6 olika kriterier:

- Grundtanke och struktur
- Nivåanpassning på individnivå
- Anpassningsförmåga till lärmiljö
- Följer och utvärderar lärandet
- Återkoppling och fortsatt arbete
- Utvecklar strategier för lärande
__________________

Missa inte våra demofilmer!
Som en del av kursen rekommenderar vi att du också tar del av våra korta demofilmer, där Gunnel Wendick gör en kort presentation av innehåll och upplägg i resp. Wendick-material.

Obs! Dessa demofilmer finns tillgängliga även efter kursveckan. Du hittar dem kostnadsfritt under flikarna Provsidor och Filmer. ________________________

Se introfilm med Gunnel Wendick 

Klicka här för att se en kort film (2 min) om bakgrunden till våra kurser. 

________________________

Allmän kursinfo
- Du kan boka nu och gå kursen valfri vecka under läsåret.
- Filmerna som ingår i våra kurspaket har du tillgång till under en begränsad tid.
- Du väljer själv vilken vecka som länkar + lösen ska gälla (t ex v. 35).
- Kursdokumentation ingår. 
- Du kan ställa dina frågor till oss via mejl.
- De gratis kortfilmer som presenterar enskilda Språk- och Mattematerial har du tillgång till även efter kursen.
_______________________

Gör kursanmälan nu! 
Anmäl dig här - eller ring/mejla oss!
_______________________

Fortbilda arbetslaget!

Ta hjälp av våra digitala kurspaket med specialpedagog Gunnel Wendick som föreläsare. 

Bra för hela arbetslaget - och med möjlighet till flexibla upplägg, där ni kan processa kunskapen över tid, genom att t ex dela upp kursen i lagom portioner under terminen. Kontakta oss så hjälper vi gärna till!
_________________

Tillagd i varukorgen