Här finns alla provsidor!

Här kan du se provsidor för alla våra material. Notera att det på vissa material finns ett par olika varianter att välja mellan.

Wendick Språkmaterial

Förskoleklass

NY! Förskoleklass: Språklig+Matematisk medvetenhet

Se Provsidor

NY! Skriva o Förstå 3 - Dubbeltecknade och Ljudstridiga ord

Se Provsidor

Skriva o Förstå 2 - Konsonant-förbindelser 

Se Provsidor

Skriva och Förstå 1 - Ljudenliga korta ord

Se Provsidor

Ordförståelse: Svenska ord i kategorier

Se Provsidor

Alfabetisering - för unga och vuxna!

Se Provsidor

IntensivLäsning

Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltypsnitt)

Lyssna, Skriv, Läs!

Se Provsidor
Språkljud Test - med bilder

Se Provsidor

Språkljud Träning - med bilder

Språkljud Träning - med bilder

Se Provsidor 

Språkljud Utveckling

Provsidor (Standard) 
Provsidor (Skoltypsnitt)

Wendick Mattematerial

Geometri 2

NY! Geometri 2: Symmetri-Objekt-Area-Skala

Se Provsidor

Geometri 1

NY! Geometri 1: Längd-Massa-Volym-Tid 

Se Provsidor

NY! 
Förskoleklass: Språklig+Matematisk medvetenhet

Se Provsidor

Förståelse: Bråktal grund

Se Provsidor

Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent

Förståelse: Bråk, Decimaler, Procent

Se Provsidor!

Förståelse - Multi/Divi

Förståelse: Multiplikation och Division

Se Provsidor

IntensivRäkning 0-10 - med räknelistor

IntensivRäkning 0-10 

Se Provsidor 

IntensivRäkning 11-20

IntensivRäkning 11-20 

Se Provsidor
Se provsidor Facit 

Klockan - med analog tid

Klockan - med analog tid

Se ProvsidorRäkneflyt 1

Räkneflyt 1

Se Provsidor

Räkneflyt 2

Räkneflyt 2

Se Provsidor

Räkneflyt 3

Räkneflyt 3

Se Provsidor RäkneTest 1

RäkneTest 1

Se Provsidor

RäkneTest 2

RäkneTest 2

Se Provsidor

RäkneTest 3

RäkneTest 3

Se Provsidor

Taluppfattning - genomgång av tal för tal

Taluppfattning 0-5

Se Provsidor

Systematisk genomgång av tal för tal

Taluppfattning 6-10

Se Provsidor

Systematisk genomgång av tal för tal

Taluppfattning 10-20

Se Provsidor

TU 0-100 Utan

Taluppfattning 0-100 Utan

Se Provsidor 

TU 0-100 Med

Taluppfattning 0-100 Med

Se Provsidor

Taluppfattning 100-500

Taluppfattning 100-500

Se Provsidor

Taluppfattning 500-1000

Taluppfattning 500-1000

Se Provsidor