Både demofilmer och digitala kurser!

Kolla vårt utbud av filmer:

- Korta demofilmer om våra olika material (utan kostnad)
- Digitalt kurspaket Matte (nu 595 kr)
- Digitalt kurspaket Språk Tema: Läsinlärning och Läsutveckling (695 kr)

Klicka på kurspaketen för mer info. Demofilmerna hittar du nedan!

Filmbild


Demofilmer om läromedel i 
Wendick Språk

Här hittar du kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Språk-materialen.
Klicka på den film du vill se!

Övergripande om Wendick-modellen Språk

Översikt av Wendick-modellen (8 min) 
Wendick-modellens signum (12 min) 
Kort om Forskning Språk (8 min)

Våra material för Kartläggning

Film Kartlägg Språk 1 - Uttal av språkljuden (10 min) 
Film Kartlägg Språk 2 - Stavningsutveckling (9 min)

Våra material för Förståelse

Film Alfabetisering - För unga och vuxna (10 min)
Film Förskoleklass - Språklig och matematisk medvetenhet (13 min)
Film Lyssna, Skriv, Läs - Läsinlärning för F-1 (8,5 min)
Film Ordförståelse - Ord i kategorier (11 min) 

Film Skriva och Förstå 1 - Korta, ljudenliga ord (6 min)
Film Skriva och Förstå 2 - Konsonantförbindelser (5,5 min)
Film Skriva och Förstå 3 - Dubbeltecknade och ljudstridiga ord (9,5 min)

Våra material för Automatisering

Film IntensivLäsning - med läslistor och texter (15,5 min)
Film Språkljud Träning - med bilder (12 min) 
Film Språkljud Utveckling - med ordlistor (14,5 min)

Fortbilda dig med våra populära Kurspaket!


Våra digitala Kurspaket Matte och Kurspaket Språk har blivit mycket uppskattade. Fördelarna är bl a att du för en låg kostnad kan ta del  av kurserna och att du kan göra det i  din egen takt. 

Du väljer lämplig vecka och har sedan tillgång till ditt kurspaket - och genomför kursen när det passar in i ditt schema.
>>Läs mer och boka här!


Filmbild Matte


Demofilmer om läromedel i Wendick Matte

Här finns våra kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Matte-materialen. 
Klicka på den film du vill se!

Denna del är under uppbyggnad och filmerna läggs ut fortlöpande. Filmerna som visas i blått nedan är tillgängliga nu!

Övergripande om Wendick-modellen Matte

Översikt av Wendick-modellen (8 min) 
Wendick-modellens signum (12 min) 
Kort om  bakgrund och forskning Matte (8 min)

Våra material för Kartläggning 
Här kommer det snart länkar till filmer.

Våra material för Förståelse 
Film Förskoleklass - Matematisk och språklig medvetenhet (13 min)
Film Taluppfattning 0-5 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)

Film Taluppfattning 6-10 - Systematisk genomgång tal för tal (17 min)
Film Taluppfattning 10-20 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Utan tiotalsövergångar (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Med tiotalsövergångar (23 min)
Film Taluppfattning 100-500 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
Film Taluppfattning 500-1000 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
 
Här kommer det snart länkar till fler filmer.

Våra material för Automatisering  
Film Räkneflyt 1 - Addition och Subtraktion 1-10 (14 min)
Film Räkneflyt 2 - Addition och Subtraktion 11-20 (12 min)
Film Räkneflyt 3 - Multiplikation och Subtraktion 1-10 (11 min)

Film IntensivRäkning 1 - Addition och Subtraktion 0-10 (16 min)
Film IntensivRäkning 2 - Addition och Subtraktion 11-20 (13 min)