Demofilmer och digitala kurser!

Kolla vårt utbud av filmer:

- Digitalt kurspaket Matte (595 kr)
- Digitalt kurspaket Språk (695 kr) 
Klicka på kurspaketen ovan!

- Demofilmer om våra olika material (utan kostnad)
Se demofilmerna här nedan!

Filmbild


Demofilmer om läromedel Språk

Här hittar du kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Språk-materialen.
Klicka på den film du vill se!

Övergripande om Wendick-modellen Språk

Översikt av Wendick-modellen (8 min) 
Wendick-modellens signum (13 min) 
Kort om Forskning Språk (8 min)

Filmer om Kartläggning

Film Kartlägg Språk 1 - Uttal av språkljuden (10 min) 
Film Kartlägg Språk 2 - Stavningsutveckling (9 min)

Filmer om Förståelse

Film Alfabetisering - För unga och vuxna (10 min)
NYHET Film Engelska Start - Med bilder, ord och uttal (14,5 min)

Film Förskoleklass - Språklig och matematisk medvetenhet (13 min)
Film Lyssna, Skriv, Läs - Läsinlärning för F-1 (8,5 min)
Film Ordförståelse - Ord i kategorier (11 min) 

Film Skriva och Förstå 1 - Korta, ljudenliga ord (6 min)
Film Skriva och Förstå 2 - Konsonantförbindelser (5,5 min)
Film Skriva och Förstå 3 - Dubbeltecknade och ljudstridiga ord (9,5 min)

Filmer om Automatisering

Film IntensivLäsning 1- med läslistor och texter (15,5 min)
NYHET
Film IntensivLäsning 2 - läsprogram för helklass (12 min)
Film Kartlägg Språk 1 - med bilder (12 min) 
Film Språkljud Utveckling - med ordlistor (14,5 min)
NYHET Film Engelska Språkljud - med ordlistor (13 min)

Fortbilda dig med våra Kurspaket!


Våra digitala Kurspaket Matte och Kurspaket Språk har blivit mycket uppskattade. Fördelarna är bl a att du för en låg kostnad kan ta del  av kurserna och att du kan göra det i  din egen takt. 

Du väljer en lämplig vecka då du vill ha tillgång till din kurs - och genomför sedan kursen när det passar in i ditt schema.
>>Läs mer och boka här!

Filmbild Matte


Demofilmer om läromedel Matte

Här finns våra kostnadsfria kortfilmer om de olika Wendick Matte-materialen. 
Klicka på den film du vill se!

Övergripande om Wendick-modellen Matte

Översikt av Wendick-modellen (8 min) 
Wendick-modellens signum (13 min) 
Kort om  bakgrund och forskning Matte (8 min)

Filmer om Kartläggning 
Film Kartlägg Matte 1 - Addition och Subtraktion 1-10, Automatiserad räkning (11 min)
Film Kartlägg Matte 2 - Addition och Subtraktion 11-20, Automatiserad räkning (11 min)
Film Kartlägg Matte 3 - Multiplikation och Division 1-10, Automatiserad räkning (11 min)
Film Kartlägg Matte 4 - Bråktal, Decimaler, Procent, Att förstå sambanden (6 min)
Film Kartlägg Matte 5 - Geometri, Längd, Massa, Volym, Tid, Symmetri, Objekt, Area, Skala (11 min)

Filmer om Förståelse 
Film Förskoleklass - Matematisk och språklig medvetenhet (13 min)
Film Taluppfattning 0-5 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)

Film Taluppfattning 6-10 - Systematisk genomgång tal för tal (17 min)
Film Taluppfattning 10-20 - Systematisk genomgång tal för tal (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Utan tiotalsövergångar (15 min)
Film Taluppfattning 0-100 - Med tiotalsövergångar (23 min)
Film Taluppfattning 100-500 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
Film Taluppfattning 500-1000 - Systematisk genomgång av hundratalen (16 min)
 

Film Förståelse - Multiplikation och Division 1-10 - En genomgång av grunderna (11 min)
Film Förståelse - Bråktal grund - En genomgång av grunderna (11 min)
Film Förståelse - Bråk, Decimaler, Procent - En genomgång av grunderna (12,5 min)

Film Geometri 1 - Längd, Massa, Volym, Tid - En strukturerad genomgång (12 min)
Film Geometri 2 - Symmetri, Objekt, Area, Skala - En strukturerad genomgång (14,5 min)

Film Klockan - Med analog tid - Systematisk genomgång av klockslag och tidsuppfattning (8,5 min)

Filmer om Automatisering  
Film Räkneflyt 1 - Addition och Subtraktion 1-10 (14 min)
Film Räkneflyt 2 - Addition och Subtraktion 11-20 (12 min)
Film Räkneflyt 3 - Multiplikation och Subtraktion 1-10 (11 min)

Film IntensivRäkning 1 - Addition och Subtraktion 0-10 (16 min)
Film IntensivRäkning 2 - Addition och Subtraktion 11-20 (13 min)


Tillagd i varukorgen