RäkneTest 1

Kartläggning av addition och subtraktion 1-10

  • Artnr: 980480-2-5-1

Beskrivning av artikel

RäkneTest används för att kartlägga en elevs matematiska medvetenhet och tabellkunskaper inom det aktuella räknesättet och talområdet.

Materialet ger en systematisk kartläggning av varje talkamrat/tabell och visar tydligt vilka tal och tabeller eleven behärskar inom de olika räknesätten.

Innehåller även ett komplett kartläggningsunderlag "Små steg", som visar om en elev är färdig för automatisering.

RäkneTest är åldersoberoende och ger en smidig testmöjlighet även vid misstanke om kunskapsluckor hos äldre elever.