IntensivLäsning 2 - för hela klassen

IntensivLäsning 2 - för parläsning i helklass!

  • Artnr: 985935-6-3-2

Beskrivning av artikel

Det här är fortsättningen på vår klassiker IntensivLäsning 1. Ett nytt material för upprepad läsning i helklass med hjälp av Parläsning och strukturerade Läslistor, 152 sidor.

IntensivLäsning 2 är ett material med genomtänkt struktur för elever som behöver utveckla och bibehålla sina lässtrategier, oavsett ålder, stadium och skolform. Målgruppen är lärare som undervisar i svenska samt speciallärare.

Skillnaden mellan IntensivLäsning 1 och 2
I IntensivLäsning 1 ligger fokus huvudsakligen på individnivå och i IntensivLäsning 2 på gruppnivå. Även i materialet IntensivLäsning 1 finns ett förslag till upplägg av Parläsning. Men där är det upp till dig som lärare att själv plocka ihop ett lämpligt urval av läslistor.

I IntensivLäsning 2 finns det nu ett komplett läsprogram för helklass. För att underlätta för dig som undervisande lärare, har vi här sammanställt färdiga arbetspass med utvalda läslistor för upprepad läsning samt tillhörande lässcheman.

Om lästräning med läslistor
Utifrån resultaten från PIRLS -21 påminns vi om vikten av att utveckla och underhålla lästekniken över tid för alla elever oavsett ålder. Därför har Wendick-modellen nu tagit fram ett läsprogram för helklass som sträcker sig över tre läsår. Detta går självfallet att anpassa även för mer kortvariga insatser.

Parläsning anses vara en mer effektiv och motiverande träningsform än individuell läsning. Därför rekommenderar man att parläsning används i undervisningen så ofta som möjligt. Och här kommer läslistorna väl till pass.

Det är bara bra att alla elever i klassen tränar sin avkodningsförmåga. Och det blir då inte lika utmärkande heller för svagläsarna. Erfarenheten visar dessutom att de som har störst behov ofta också är de som får störst synliga resultat av denna träning. Detta hindrar självklart inte att elever i större läsbehov tränar en-till-en också.

Tänk på att:
Användningen av läslistor syftar till att skapa en trygg grund genom en automatiserad avkodning. Detta frigör minneskapacitet, som då kan användas för ökad läsförståelse i stället för till avkodning. 

Lästräning med läslistor är inget självändamål, utan ska självfallet ses som ett komplement till riklig läsning av skön- och facklitteratur. D v s "riktig" läsning i meningsfulla sammanhang.

Aktuella Rabatter 
- Normalpris: Beställ IntensivLäsning 2 här för 995 kr.
- KombiRabatt: Köp både IntensivLäsning 1 och 2 här för 1790 kr (normalpris 1.990 kr).
- Beställ här: IntensivLäsning 2 för 795 kr (fullpris 995 kr) om er skola redan har IntensivLäsning del 1.
- Uppdatera: ert äldre IntensivLäsning del 1 för 300 kr.

Se vår Demofilm här!

Tillagd i varukorgen