IntensivLäsning - m Skoltypsnitt

Upprepad läsning med strukturerade läslistor och texter

  • Artnr: 980480-0-1-21

Beskrivning av artikel

Wendick-modellens IntensivLäsning är det mest heltäckande kartläggnings- och träningsmaterialet inom sitt område. Här med lättlästa typsnittet Skolplus Text.

Korta fakta

  • Strukturerade läslistor med tydlig metodik och inbyggd progression
  • Baseras på 10-15 min daglig intensivträning
  • Utvecklar både den fonologiska och ortografiska lässtrategin 
  • Förbättrar läshastighet, läsförståelse, stavning och fonologisk medvetenhet 
  • Använder även nonsensord för att inte ge utrymme för gissningar 
  • Pdf-fil, 278 sidor, inkl metodbeskrivning och kartläggningsunderlag
Tillagd i varukorgen